naiwny


naiwny
Pierwsza naiwna
a) «teatralna rola młodziutkiej, niedoświadczonej dziewczyny»: Anna Dymna zaangażowana do zespołu Starego jako „pierwsza naiwna” właściwie od początku przełamywała tę niemodną dziś kategorię emploi. A. Dymna, E. Baniewicz, Ona.
b) «młoda, niedoświadczona dziewczyna dająca się łatwo wykorzystywać»: (...) babcia udawała „pierwszą naiwną” i zadawała z niewinną miną bardzo kłopotliwe pytania. D. Koral, Wydziedziczeni.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • naiwny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, naiwnyni, naiwnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} łatwowierny, prostoduszny, bezkrytyczny (o człowieku) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Naiwna dziewczyna. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • naiwny — naiwnyni, naiwnyniejszy 1. «odznaczający się zbytnią prostotą, szczerością, łatwowiernością; nie mający doświadczenia, sprytu; prostoduszny, dziecinny, głupiutki» Naiwny chłopiec. Naiwny jak dziecko. Był naiwny, we wszystko wierzył. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • naiwność — ż V, DCMs. naiwnośćści 1. blm «zespół cech charakterystycznych dla człowieka naiwnego; naiwny stosunek do życia i świata» Naiwność dziecka, młodego człowieka. Przedstawiać jakąś sprawę z całą naiwnością. Wierzyć w coś w naiwności ducha. 2. blm… …   Słownik języka polskiego

  • наивный — Французское – naif. Немецкое – naiv. Английское – naive. Латинское – nativus (природный, естественный). Слово «наивный» заимствовано из латинского посредством французского в первой половине XIX в. Значение лексической единицы «наивный» –… …   Этимологический словарь русского языка Семенова

  • Jerzy Holzer — Prof. dr hab. Jerzy Stanisław Holzer (born in 24 August 1930 in Warsaw) is a Polish historian. He specializes in the Polish history, German history, and the Polish German relations. In 1950 1954 he studied history at the University of Warsaw.… …   Wikipedia

  • pierwszy — 1. Ktoś, coś pierwszej klasy, pierwszej wody, pierwsza klasa «o kimś lub o czymś doskonałym, pierwszorzędnym, świetnym, bardzo dobrym pod każdym względem»: Teraz siedziałem w pustym pokoju przy metalowym biurku na obrotowym fotelu na kółkach –… …   Słownik frazeologiczny

  • sprzedać — 1. Kogoś można sprzedać «ktoś jest naiwny, pozbawiony sprytu, kogoś łatwo oszukać»: (...) ciebie to można sprzedać (...) po co się na to zgodziłeś, teraz będziesz musiał do tego interesu zdrowo dołożyć. Roz tel 1999. 2. Rodzoną matkę, rodzonego… …   Słownik frazeologiczny

  • sprzedawać — 1. Kogoś można sprzedać «ktoś jest naiwny, pozbawiony sprytu, kogoś łatwo oszukać»: (...) ciebie to można sprzedać (...) po co się na to zgodziłeś, teraz będziesz musiał do tego interesu zdrowo dołożyć. Roz tel 1999. 2. Rodzoną matkę, rodzonego… …   Słownik frazeologiczny

  • uchować się — 1. pot. Jak, gdzie się taki uchował «powiedzenie wyrażające zdziwienie, że istnieje ktoś o tak rzadkich, niespotykanych cechach, skąd się taki wziął»: (...) mnie się zdaje, że taki, co nie umie żyć dla siebie, nie umie żyć i dla innych. – Ba,… …   Słownik frazeologiczny

  • bezkrytyczny — bezkrytycznyni, bezkrytycznyniejszy «nie mający krytycyzmu, niezdolny do krytycznej oceny zjawisk; naiwny, łatwowierny» Bezkrytyczny czytelnik, widz. Bezkrytyczna miłość. Bezkrytyczne uwielbienie …   Słownik języka polskiego